Dags för årets föreningsstämma
Ny app för bokning av lokaler
Bazar på Kalmgatan 45 (inställd)
Spela pingis i gemensamhetslokalen
Nu kan ditt matavfall bli till biogas
Information om återstående fasadarbeten
Ny basketkorg vid vändplanen
Informationsmöte om fasadarbetet
Information om balkonginglasning
Välkommen på föreningsstämma