Styrelsens yttrande kring projekt Sjöstadshöjden

I samband med samråd kring projekt Sjöstadshöjden har styrelsen skickat in ett yttrande med ett antal synpunkter. Styrelsen har tillsammans med grannföreningarna lämnat dessa synpunkter för att bevaka föreningens och medlemmarnas intressen.

Läs gärna föreningens yttrande med hänvisning till projekt Sjöstadshöjden (Diarienummer 2016-13579) som skickades in 25 april 2022.