Byte fjärrvärmeanläggning

Med start den 19 September och några veckor framåt så kommer föreningen byta fjärrvärmesystem då det nuvarande blivit för gammalt. 

I samband med detta kan vatten komma att behöva stängas av vissa dagar under dagtid, vilket kommer att aviseras i god tid av entreprenören som utför arbetet. 

Efter att arbetet är klart ska vi ha ett modernare och effektivare system på plats som förhoppningsvis också kan spara uppvärmningskostnader i framtiden.