Radonmätningen

Föreningen genomförde tidigare under året en radonmätning i ett antal lägenheter enligt instruktion från mätföretaget Radea. Resultatet ser bra ut och visar inga värden över gränsvärdet i lägenheterna. I ett utrymme (materialförråd) i förskolan visade mätningen på högre värden än gränsvärdet. En uppföljande mätning kommer därför att ske i förskolan från den 10 oktober 2022. 

Tack till de boende som bistått i radonmätningarna!