Höjningar av avgifter

På grund av ökade kostnader för föreningen under året och framöver så håller styrelsen just nu på att se över föreningens ekonomi och bedömer att våra avgifter kan komma att behöva höjas från och med årsskiftet. Exakta nivåer är ännu inte bestämt men mer information kommer under hösten.