Föreningens två skyddsrum

Föreningen har två skyddsrum som finns på Kalmgatan 38 och 45. De som anländer först har rätt att vara där, det är alltså inte enbart föreningens medlemmar. Det gäller alla skyddsrum, vid behov söker man upp det som ligger närmast där man befinner sig.