Höststädning söndag 8 november
Ny gränsdragningslista
Byte av hissar
Bazaar på Kalmgatan 45
Dags för årets föreningsstämma
Ny app för bokning av lokaler
Bazar på Kalmgatan 45 (inställd)
Spela pingis i gemensamhetslokalen
Nu kan ditt matavfall bli till biogas
Information om återstående fasadarbeten