Faciliteter

Verkstad
Övernattning
Cykel
Avfall
Föreningslokal
Lekplats
Garage
Gym
Barnvagnsrum
Förråd