Faciliteter

Verkstad
Övernattning
Cykel
Avfall
Förenings­lokal
Lekplats
Garage
Gym
Barnvagns­rum
Förråd