Faciliteter

Avfall
Föreningslokal
Lekplats
Verkstad
Övernattning
Cykel
Garage
Barnvagnsrum
Gym
Förråd