Faciliteter

Skyddsrum
Cykel
Avfall
Förenings­lokal
Lekplats
Verkstad
Övernattning
Garage
Gym
Barnvagns­rum