Faciliteter

Garage
Skyddsrum
Cykel
Avfall
Förenings­lokal
Lekplats
Verkstad
Övernattning
Gym
Barnvagns­rum