Faciliteter

Cykel
Avfall
Föreningslokal
Lekplats
Verkstad
Övernattning
Garage
Gym
Barnvagnsrum
Förråd