Faciliteter

Skyddsrum
Avfall
Förenings­lokal
Lekplats
Verkstad
Övernattning
Cykel
Garage
Barnvagns­rum
Gym