Faciliteter

Skyddsrum
Lekplats
Verkstad
Övernattning
Cykel
Avfall
Förenings­lokal
Garage
Gym
Barnvagns­rum