Garage

Föreningen har parkeringshus i två plan.

Kontakta förvaltaren om du är intresserad av att hyra en plats. För fjärrmanövrering av garageportarna kan en fjärrkontroll användas. Av brandsäkerhetsskäl får inte tex däck förvaras i garaget.

Mitt Riksbyggen
Uppdaterad: January 19, 2020

Fjärrkontrolldosa

För in- och utpassering i garage.

För manövrering av garageportarna kan en fjärrkontrolldosa utkvitteras hos styrelsen mot uppvisande av giltigt parkeringsavtal och en depositionsavgift om 600 kronor, som återfås när parkeringsavtalet avslutas och dosan återlämnas. Fjärrkontrolldosan är individuellt kodad och ger bara tillgång till det undre alternativt övre parkeringsplanet, beroende på vilken parkeringsplats du hyr.

Övrig parkering

På gatorna i området.

På Kalmgatan gäller Stockholm stads parkeringsregler som finns skyltade på gatan, numera boendeparkering mot avgift. Vi vädjar till alla att följa och att respektera dessa.

Vid vintertid ber vi att de markerade gångarna för sophämtning inte blockeras av parkerade bilar, då detta innebär att soporna inte hämtas.