Avfall

I eller invid varje uppgång finns soprum där du slänger dina vanliga hushållssopor.

För att det ska fungera och inte lukta illa måste soppåsen vara ordentligt ihopknuten.

Östberga ÅVC
Date: January 18, 2020

Pappersåtervinning

Papper och kartong.

Behållare för returpapper och kartong finns i soprummen i varje port. De töms varje vecka. Det går bra att slänga oförpackade tidningar i behållarna. Är behållarna fulla, kan du lägga tidningarna på avsedd plats i grovsoprummet. Ställ aldrig en tidningskasse på golvet i soprummet eller i gången! Om inte sophämtarna kan komma fram blir soporna kvar.

Motsvarande gäller för kartong. Tänk på att trampa sönder kartongerna så för det plats mer i behållarna.

Glasåtervinning

Färgat och ofärgat glas.

Flaskor och glasburkar får inte slängas i sopnedkastet, utan ska läggas i soprummens behållare. Det finns en behållare för färgat glas och en annan för ofärgat glas. Glaset får inte innehålla matrester. Vin- och spritflaskor behöver inte sköljas ur. Kom ihåg att först avlägsna lock och kapsyler.

Matavfall

Blir till biogas.

I varje soprum finns nu ett kärl för matavfall. De soppåsar som ska användas kommer finnas i soprummen. Information har delats ut i brevlådorna så nu är det fritt fram att sortera ut matavfallet och låta det bli biogas.

Grovsopor

Exempelvis elskrot, batterier och mindre grovsopor.

Föreningen har väl utvecklade återvinningsmöjligheter och som medlem förväntas det att du bidrar till att källsortera. Grovsoprum finns på östra gaveln av Kalmgatan 38 samt i Kalmgatan 42. Dessa är tillgängliga med särskild nyckel.

I grovsoprummen får du slänga elskrot, batterier samt mindre mängder grovsopor. Större artiklar som exempelvis möbler och miljöfarligt avfall får du själv frakta till en återvinningsstation.

Farligt avfall

Lämnas på ÅVC.

Farligt avfall lämnas närmast vid ÅVC Östberga Huddingevägen/Sockenvägen Östberga. Du måste själv köra följande avfall till en ÅVC:

  • Vitvaror
  • Byggavfall
  • Målarpytsar
  • Annat miljöfarligt avfall
  • Övrigt som inte får plats i återvinningskärlen