Cykel

Cykelställ och fristående cykelrum finns på olika ställen i området.

Platser till cykelrum finns att hyra, men det är i dagsläget lång kö. Kontakta styrelsen för köplats. Övriga cyklar hänvisas till cykelställen utanför respektive hus. Tänk på att låsa fast din cykel med ett av försäkringsbolag godkänt lås.

Under 2007 uppfördes fyra byggnader för parkering av cyklar. Det finns totalt 55 platser i dessa cykelrum. Platserna hyrs ut för en kostnad av 40 kr per månad.

Kontakta oss
Date: January 19, 2020