Lekplats

I vår förening finns två olika platser skapade för lek.

Mellan Kalmgatan 43 och 45 finns en liten lekplats som gärna ser föreningens yngre invånare på besök. Dessutom finns hela förskolans gård till förfogande då förskolan har stängt. Det finns även gott om lekplatser i närområdet, bland annat i skogen mellan de två närliggande förskolorna och vid idrottsplatsen.

Kontakta oss
Date: January 18, 2020