Vattenavstängning 19 januari kl 18-20

Information från Stockholm vatten och avfall:

Att tänka på när vattnet släpps på

  • Låt vattnet rinna några minuter.
  • Vattnet kan vara lite missfärgat och att innehålla luft. Det försvinner efter ett par minuter.
  • Missfärgningen är inte farlig utan är rost från ledningarna. Vänta med att tvätta så att inte kläderna blir missfärgade.

Tack för din förståelse!

Info hämtat från: https://www.stockholmvattenochavfall.se/aktuellt/driftinformation/driftinformation/vatten-och-avlopp—storningar/#p_17659