Fasaderna flagar!

I samband med det kallare vädret har fasaderna börjat flaga och på vissa av husen är det stora mängder som lossnar. Styrelsen arbetar med att få ut någon som kan undersöka vad som kan göras i det här läget.