Kallt i lägenheter – uppdatering

Driftia har identifierat ett fel som åtgärdats och värmen i lägenheterna är på uppgång igen.