Uppdatering om hissbytet

Styrelsen vill informera om att tidsplanen för hissbytet har uppdaterats för ett par av portarna. Den nya planen finns uppsatt i respektive port.

Under denna period är respektive hiss inte tillgänglig. Arbetstiden för hissmontören är vardagar 8–17. Det kommer att bullra till och från under tiden arbetet pågår. Utrymmet under trappen måste vara tomt. Det som står kvar när arbetet påbörjas kommer att avlägsnas.

Föreningslokalen

Under perioden som hissbytet pågår så kommer montören att ha tillgång till föreningslokalen. Eftersom detta kan medföra att tillgängligheten för medlemmarna minskar, samt att viss oordning kan uppstå så har styrelsen beslutat att under denna tid ta bort avgiften för att hyra lokalen. Medlemmar bör dock vara uppmärksamma på att detta då kan innebära att hissmontören också använder lokalen dagtid samt i vissa fall förvarar personliga tillhörigheter samt använder kyl, spis, porslin osv.

Kontakt

Styrelsen förstår att hissbytet kommer att innebära olägenheter för föreningens medlemmar, inte minst i dessa tider då många arbetar hemifrån. Ta gärna hjälp av grannar om behov skulle uppstå. För frågor och synpunkter, kontakta gärna styrelsen på hej@harkranken.se.