Höststädning söndag 8 november

Styrelsen vill informera om att höstens städdag är planerad till söndag 8 november. Vi startar kl. 9:30 utanför grovsoprummet mellan Kalmgatan 42–44 och avslutar i sedvanlig ordning med korvgrillning och lotteri kl. 12 på förskolegården.

Till denna städdag kommer det finnas en container tillgänglig för alla medlemmar som vill slänga grovsopor. Den kommer stå utanför Kalmgatan 42 från och med fredag 6 november till måndag 9 november. I containers får inte farligt avfall, elektronik eller bildäck slängas, utan dessa måste slängas på avfallsstation.

Styrelsen vill i samband med detta också påminna alla medlemmar om att utrymmet under trappan i portarna inte är till för att förvara barnvagnar, cyklar etc. utan dessa ska förvaras i anvisade utrymmen. Detta av brandskyddsskäl.

Vänliga hälsningar,
Styrelsen