Ny gränsdragningslista

Under 2020 har styrelsen tagit fram en uppdaterad gränsdragningslista som förtydligar vad i fastigheten och i lägenheter som är bostadsrättsföreningens respektive bostadsrättsinnehavaren är ansvarig för. I den följer en förteckning över byggnadsdelar, inredning och utrustning samt åtgärder.