Påverkan av byggprojekt

Som alla säkert noterat pågår det sedan någon månad tillbaka två större byggprojekt i föreningens närområde.

Dels arbetet med Nya tunnelbanan i Hammarby Sjöstad och dels Stockholm vatten och avfall som bedriver utbyggnad av reningsverket i Sicklaanläggningen vid Hammarbybacken. Båda dessa initiativ innebär omfattande sprängarbete som nog ingen kunnat undgå då de ju medför kraftiga vibrationer.

Om det är någon som upptäcker någon slags invändig skada som sprickor eller dylikt som ett resultat av detta sprängarbete kan man anmäla detta på respektive projekts webbsida, se länkar här nedan.

www.nyatunnelbanan.sll.se

Sickla | Stockholms Framtida Avloppsrening (stockholmvattenochavfall.se)

Från styrelsen vill vi även be er informera oss vid eventuella sådana skador för vår kännedom, skicka i sånt fall gärna ett mail på hej@harkranken.se