Vatten

För avstängning av vatten finns tre stycken kulkranar (s.k. ballofixer) i ett schakt (gäller båda badrummen om du har två).

Detta schakt finns vanligtvis bakom en lucka under handfatet. Du måste stänga av alla tre kranarna om du exempelvis skall byta packning i en kran och för att hitta alla tre måste du komma en bra bit in i schaktet (för att hitta kran nummer tre).

Kontakta Driftia
Date: January 18, 2020