Kompost

Föreningen har en kompost utomhus för exempelvis jord och julgranar.

Jord från blomkrukor och rabatter kan lämnas i en låda vid vändplanen. Julgranar är grovsopor och får lämnas nedklippta i kärlet i grovsoprummet. Enklast är dock att lägga dem ovanför jordlådan vid vändplanen.

Kontakta oss
Date: January 18, 2020