Gräns­dragnings­lista

Vår gränsdragningslista förtydligar vad i fastigheten och i lägenheter som är bostadsrättsföreningens respektive bostadsrättsinnehavaren är ansvarig för.

Under 2020 har styrelsen tagit fram en uppdaterad gränsdragningslista. I den följer en förteckning över byggnadsdelar, inredning och utrustning samt åtgärder.

Gränsdragningslista 2020
Date: 1 November, 2020