Fönster

I original monterades fönster av märket Etri i våra byggnader.

Efterföljaren till dessa fönster återfinns hos Elitfönster (samma koncern) och deras modell Harmoni 2+1 glas som är ett inåtgående aluminiumklätt träfönster och som lämpar sig bäst för lite större fastigheter med särskilda ljud- och brandsäkerhetskrav.

Kontakta Driftia
Date: January 19, 2020

Tätning av fönster

Vid tätning av fönster, tänk på att det ska finnas en luftspalt. Det innebär att du inte ska dra tätningslist kring hela fönsterramen.

Byte av fönster

Vid ett eventuellt utbyte av fönster inom vår förening ska fönstret ersättas med dessa, anpassade efter det aktuella fönstrets originalform och med hänsyn till eventuell ytterligare specifikation som fönstret är märkt med, t. ex. brandglas etc.

Dock kan man vid byte av fönster i markplansutrymmen, med anledning av ökad inbrottsrisk, frångå ovanstående och istället använda sig av Elitfönsters modell Original med 3-glas isolerruta som är ett utåtgående aluminiumklätt träfönster med olika hängningsval och som kompletteras med ett tillvalspaket Secure – paketet för fönster och altandörrar i utsatta lägen. För extra säkerhet, välj till skyddsklassat laminerat glas.