Bredband

Brf Harkranken innehar ett gruppavtal med Tele2 (tidigare Com Hem) vilket ger föreningens medlemmar access till ett grundutbud av digital-TV, telefoni och bredband via fibertekniken 10G.

I slutet av augusti 2022 så uppgraderade Tele2 föreningens bredbandsnät med det som kallas 10G-teknik – vilket ger oss snabbare, stabilare och säkrare bredband motsvarande det som brukar kallas fiber, men i samma uttag som tidigare.

Det är Tele2:s utbud Small för respektive tjänst som ingår i avtalet (samt modem och digitalbox som krävs). Dessa tjänster erhålls utan månadsavgift för dig som medlem.

Den medlem som vill uppgradera sina tjänster får rabatt på mellanskillnaden mellan Small och det erbjudande som man vill uppgradera till. Rabatten dras automatiskt vid tecknande på våra adresser. I dagsläget erbjuds en maxhastighet på 1,2 Gbit/s för bredband. Med uppgraderingen till 10G-teknik finns möjlighet att i framtiden öka hastigheten till över 10 Gbit/s.

Com Hem
Date: 1 November, 2022