Angående arbetet med Nya Östbergatunneln

Under senaste månaden har vi fått information i brevlådan från Stockholm vatten och avfall (SVOA) om den nära förestående byggstarten för Nya Östbergatunneln.

Förutom att vårt närområde påverkas, och att vi berörs av de sprängningsarbeten som skall utföras, så kommer cykeltrafiken, som normalt går förbi Hammarby IP och ned mot Sjöstaden, att ledas om, bl.a. över Kalmgatan (se bild nedan). Föreningen har tecknat nyttjanderättsavtal med SVOA för den del av omledningen som går över föreningens fastighet med krav om att SVOA åtar sig att sätta upp erforderlig skyltning vid föreningens garageinfarter samt att återställa området till sitt ursprungsskick.

Arbetet med tunneln kommer att pågå ca 4 år. Mer information finns under följande länkar

https://www.stockholmvattenochavfall.se/nyaostbergatunneln

https://www.stockholmvattenochavfall.se/om-oss/projekt-och-samrad/soderort/nya-ostbergatunneln/etableringsomrade-hammarbyskogen/