Aptus bokningssystem fortsatt nere

Tyvärr har vi ännu inte fått ordning på det webbaserade bokningssystemet. Arbete pågår alltjämnt och vi hoppas på en snar lösning. Vi beklagar de olägenheter som det kan orsaka och uppmanar fortsatt till att boka via bokningspanelen vid ingången till tvättstugan tillsvidare.