Informationsmöte om fasadarbetet

Välkomna till ett infomöte om fasadreparationerna. Tisdag den 15/5 klockan 18.30 i lokalen på Kalmgatan 45.