Information om balkonginglasning

Just nu kommer det i våra brevlådor massiv reklam för balkonginglasning. Föreningen har tidigare beslutat att det inte är aktuellt på grund kostnaderna eftersom det kräver (ur estetiskt hänseende) att alla lägenheter genomför åtgärden. Det finns även stora risker och kostnader förknippade med det underhållsåtagande det medför.