Värme

Energiförbrukningen är möjlig att påverka så att kostnaderna för föreningen minskar.

Till exempel kan vi se till att inte ha för höga temperaturer i lägenheterna, att undvika att diska under rinnande vatten och att duscha istället för att bada. Om någon kran börjar bli motspänstig när du ska stänga den och hellre står och droppar så se till att den blir åtgärdad så fort som möjligt.

Kontakta oss
Date: January 18, 2020