Renovering

Vissa förändringar kräver både styrelsens tillstånd och bygglov och många arbeten måste av försäkringsskäl utföras av behörig personal.

Hyresgäst får inte göra särskilt mycket ändringar i lägenheten utan skriftligt tillstånd av styrelsen. Varje bostadsrättshavare ansvarar själv för underhåll av den egna lägenheten. En Bostadsrättshavare har större frihet, men bör i alla fall kontakta styrelsen innan arbetet med någon ombyggnad påbörjas. Särskilt renovering av kök/badrum, ändringar i ventilation samt förändringar i bärande konstruktioner bör alltid sökas styrelsens godkännande.

Läs gärna mer på Riksbyggens hemsida om renoveringar i bostadsrätt https://www.riksbyggen.se/bostad/kopa-bostadsratt/lagar-och-regler/renovera/

Tips! Om elektriker jobbar i husen kan man slå på deras företagsnamn hos Elsäkerhetsverket. Finns de inte där så är det fuldraget. Använd tjänsten: Kolla elföretaget.

Kontakta oss
Website: drifta.se
Date: 2019-10-20

Kök och badrum

Renovering av kök och badrum krävs besiktning.

På grund av det stora antalet vattenskador vi haft i föreningen, flera förorsakade av undermåliga renoveringar så måste du efter färdig badrums- eller köksrenovering få lägenheten besiktigad. Detta för att säkerställa att eventuella brister kan åtgärdas medan det fortfarande är aktuellt, medan firman fortfarande finns kvar etc. Denna besiktning bokas via kontakt med förvaltaren och bekostas av föreningen.

Bygglov

Vissa ombyggnader kräver bygglov för att genomföras.

Alla kan inte beskrivas här men nedanstående är några exempel.

  • Ingrepp i bärande väggar; dessa är normalt betongväggarna i din lägenhet, brandceller etc.
  • Ingrepp i våtenheter; toalett, duschrum, etc. OBS! Vid badrumsrenovering måste golvbrunnen bytas.
  • Ingrepp i fönster, fasad, ytterdörr och takkonstruktion – montering av markis

Osäker?

Kontakta alltid styrelsen om du är osäker.

Även om bygglov finns så måste du ha föreningens tillstånd för att göra ombyggnationen. För vissa mindre ingrepp som inte kräver bygglov har styrelsen ändå bedömt det viktigt att föreningen har överblick och kontroll över dessa. Därför behöver du anmäla dessa till styrelsen.