Försäkring

Föreningen har en försäkring för fastigheten men varje lägenhet måste teckna egen hemförsäkring med bostadsrättstillägg.

Kontakta ditt försäkringsbolag för att teckna försäkringen i samband med inflyttning. Bostadsrättsförsäkringen säkerställer att du är skyddad om något inträffar i din lägenhet som även drabbas fastigheten eller intilliggande lägenheter.

Jämför hemförsäkringar
Date: January 18, 2020