Förråd

Till varje lägenhet hör ett förråd som finns i källaren.

Du ansvarar själv för det som förvaras i dessa utrymmen samt att de är låsta. Tänk på att det inte är tillåtet att förvara brandfarligt material i källaren. Det är inte tillåtet att förvara någonting i källargången utanför förrådet.

Kontakta oss
Client: hej@harkranken.se
Website:
Date: 2015-10-08