Brand­säkerhet

Brandsäkerhet är viktigt. Som ägare av vårt hus är vi skyldiga att vidta förebyggande åtgärder i brandsäkerhetssyfte.

Skaffa en eller flera brandvarnare till lägenheten. En brandsläckare och brandfilt kan även vara bra att ha. Ditt försäkringsbolag har säkert bra erbjudande.

Se över brandskyddet
Date: January 19, 2020

Förebygg brand

Inga brandfarliga ämnen får förvaras i källaren. I dessa och i andra utrymmen måste branddörrarna hållas stängda för att hindra snabb spridning vid brand. Eftersom alla utrymningsvägar måste hållas fria är det förbjudet att ställa saker utanför dörren till lägenheten, i trapphusen och i källaren. Detta gäller naturligtvis också mattor, tidningskorgar och liknande.

Vid brand

Om det börjar brinna, undvik hissarna då strömmen kan brytas plötsligt! Tänk på att aldrig gå hemifrån utan att kontrollera att inget levande ljus är tänt och att spis/elapparater inte är påslagna. Lämna ej heller tvätt-, tork- eller diskmaskin igång när du går hemifrån.