Avgifter

Som medlem i föreningen, och därmed indirekt delägare i fastigheten, betalar du en årsavgift, beräknad så att föreningens kostnader täcks.

Avgiften fördelas på 12 månader och betalas via bankgiro. Avier skickas ut av förvaltaren inför varje kvartal. Förvaltaren kan även avisera med e-faktura eller autogiro.

Mitt Riksbyggen
Date: January 18, 2020