Information om återstående fasadarbeten

Inom de kommande veckorna kommer de återstående fasadarbetena slutföras. Lappar kommer sättas upp i de aktuella portarna innan arbetet påbörjas.

Snart är det klart!