Extrastämma

En extrastämma kommer hållas den 12/9 för att fastställa de uppdaterade stadgarna för föreningen.

Styrelsen kommer skicka ut en separat kallelse inom kort.