Bazar på Kalmgatan 45 (inställd)

Anniqa Lans i föreningen bjuder in till bazar i föreningens gemensamhetslokal. Tyvärr blir bazaren inställd på grund av det rådande läget med Covid-19.