Avflyttning

När du säljer din bostadsrätt ska ett exemplar av fånges- handlingen (överlåtelseavtal, gåvobrev, bouppteckning) skickas till förvaltaren.

Styrelsen ska godkänna in- och utträdesansökan. Om bostadsrätten är pantförskriven måste denna först avnoteras. Om köparen ska överta lånet måste långivaren skriftligen godkänna detta. Innan överlåtelse kan godkännas måste en avflyttningsbesiktning göras av förvaltaren.

Kontakta oss
Date: January 19, 2020

Checklista vid flytt

Att tänka på vid flytt.

Vid flytt behöver du bl.a. tänka på följande:

  • I god tid beställa avflyttningsbesiktning hos förvaltaren
  • Att förvärvaren övertar ev. skyldigheter för monterade markiser genom att teckna ett nytt markisavtal med föreningen
  • Återlämna samtliga nycklar

Avflyttningsbesiktning

Godkänt besiktningsprotokoll.

Alla ansökningar om utträde ur föreningen måste kompletteras med ett godkänt besiktningsprotokoll. Syftet är att kontrollera att inga bostadsrätter överlåts som har otillåtna ändringar. Det som främst kontrolleras vid en avflyttningsbesiktning är ventilations-, värme och sanitetsinstallationer, att inga allvarliga skador finns, att inga otillåtna ändringar gjorts eller att otillåtna installationer gjorts. Om anmärkningar finns, åläggs den boende att åtgärda dessa.

Avflyttningsbesiktningar bekostas av föreningen och beställning av avflyttningsbesiktning görs direkt hos vår förvaltare. Förvaltarens kontaktuppgifter finns på www.harkranken.se.

När styrelsen fått ett godkänt besiktningsprotokoll kan medlems ansökan om utträde slutbehandlas. Fastighetsmäklaren skickar medlemsansökan till EKC (Riksbyggens Ekonomikundcenter) på samma sätt som tidigare.